Na tento víkend se stávám slaměným vdovcem, a tak po dlouhé době vyrážím na výlet netradičně sám. Po necelých dvou letech opět využívám pozvání k návštěvě známého poutního místa Hostýn, ale na rozdíl od předchozí pěší procházky tentokrát (i přes značně kopcovitý terén) plánuji cyklistickou vyjížďku.

Po zaparkování v Bystřici pod Hostýnem se vydávám po cyklotrase č. 5033 do obce Brusné, odkud si udělám krátkou zajížďku po žluté turistické značce ke zřícenině hradu Křídlo. Po sjezdu zpět do Brusného pokračuji po č. 5038 přes Rusavu (odbočka ke kostelu) a Huťské polesí do Držkové. Tady se napojím na č. 5034, ze které mě opět žlutá dovede k poněkud vyschlému prameni řeky Dřevnice. Následuje návrat na silnici a cesta přes Tesák (změna cyklotrasy na č. 5035) na Troják. V jednom z místních občerstvení doplním především tekutiny a sjíždím údolím řeky Bystřičky dolů. Po cca 3 km a chvíli hledání nacházím mapou slibované peřeje, kterým by ale prospělo o něco více vody. Na rozcestí Chvalčov – lesní školka opouštím silnici a dnes potřetí se nechávám vést žlutou. Ta začne brzy poměrně prudce stoupat a po chvíli se ocitám na cestě vedoucí z Bystřice pod Hostýnem na Hostýn. Navzdory pokračujícímu stoupání zanedlouho úspěšně dobývám vrchol. U jednoho z místních stánku dobrou hodinu jím, piji, odpočívám a hlavně se sympatickou majitelkou probírám spoustu důležitých věcí. Nakonec se ještě zajdu podívat do basiliky Nanebevzetí Panny Marie a také na nedalekou rozhlednou. Pomalu se blíží závěr dnešního výletu a mě čeká už jen nádherný sjezd k autu.

 

Výhled pod zříceninou hradu Křídlo na obec Brusné

 

Zřícenina hradu Křídlo

 

Bývalá vstupní brána – zřícenina hradu Křídlo

 

Kostel svaté Trojice s budovou fary – Rusava

 

Kaple – Držková

 

Kaple – Držková

 

Na Lučkách

 

Ocún jesenní

 

Poněkud vyschlý pramen řeky Dřevnice

 

Hostinec Na Trojáku

 

Chata Tesák

 

Kaskády na Bystřičce pod Tesákem

 

Bystřička u Jaroslavovy studánky – Chvalčov

 

Basilika Navštívení Panny Marie – Hostýn

 

Basilika Navštívení Panny Marie – Hostýn

 

Výhled z Hostýna na Bystřici pod Hostýnem

 

Rozhledna – Hostýn

 

Výškový profil trasy