Po roční přestávce se opět vydávám na týdenní pracovní návštěvu Prahy. I když to „pracovní“ berte s velkou reservou, protože (jak mi kdysi dávno bylo řečeno) jsem prý jediný, kdo se na tuto „práci“ těší a užívá si ji. Což je koneckonců naprostá pravda ... prostě jen musíte vědět, jak na to.

Z Ostravy odjíždíme v pondělí poměrně brzy ráno, takže již před polednem jsme ubytovaní, naobědvaní a natěšení na řadu zážitků. Odpoledne zahajujeme návštěvou výstavy „Ivan Lendl: Alfons Mucha“ v Obecním domě. Jedná se o přehlídku 116 plakátů našeho zřejmě nejznámějšího secesního umělce, které sesbíral náš zřejmě nejznámější tenista. Bohužel už vám nedoporučím návštěvu, protože následující den výstava skončila. Z Obecního domu se přesouváme do centra současného umění DOX, konkrétně na výstavu „Postiženi normalitou“. Exposice, na níž se podílela celá řada našich i zahraničních umělců, se zabývá tím, co je postižení a co je normální. Některé exponáty jsou pouze pro silnější povahy, ale to už tak u současného umění mnohdy bývá. Na závěr dnešního dne navštěvujeme Vyšehrad se všemi jeho památkami a po zhlédnutí kubistických domů v „podhradí“ oficiální část programu končí.

Úterní dopoledne začíná prohlídkou barokního chrámu sv. Mikuláše na Malé Straně, odkud pokračujeme přes Karlův most a kostel sv. Františka z Assisi k Rudolfinu. Tady nás čekají první dnešní výstavy – v přízemí naleznete fotografie Carlose Relvase s názvem „Objekty věčnosti“, v prvním patře se nachází zlatý hřeb dnešního dne (a pro mnohé i celého týdne), kterým jsou jen těžko popsatelná a zařaditelná (ale naprosto úžasná) díla indického umělce Raqiba Shawa. Po přestávce na oběd pokračujeme prohlídkou Starého Města, konkrétně Staroměstským náměstím, kostelem sv. Jakuba Většího, domem U Černé Matky Boží a Týnským chrámem (kostel Matky Boží před Týnem). Dnešní den zakončíme návštěvou výstavy fotografií ostravského rodáka Viktora Koláře „Retrospektiva“ v domě U Kamenného zvonu.

 

Alfons Mucha – Zodiac (výstava Ivan Lendl: Alfons Mucha)

 

Výtah v Obecním domě

 

Joanna Pawlik – Bez názvu (výstava Postiženi normalitou)

 

Terasa s kavárnou v DOXu

 

Mariana Alasseur – Nové třídění odpadu – Kultura (exponát v DOXu)

 

Jeden ze vstupních portálů kostela sv. Petra a Pavla na Vyšehradě

 

Kaple Českých patronů (Martinická) – kostel sv. Petra a Pavla

 

Hlavní loď kostela sv. Petra a Pavla

 

Strop kostela sv. Petra a Pavla

 

Karel Škréta – Ecce homo z Pašijového cyklu (kostel sv. Mikuláše)

 

Jedna z bočních kaplí – kostel sv. Mikuláše

 

Stropní freska – kostel sv. Mikuláše

 

Mostecká ulice

 

U Lužického semináře

 

Výhled z Karlova mostu směrem k Mánesovu mostu

 

Karlův most

 

Kostel sv. Františka z Assisi

 

Kostel sv. Františka z Assisi

 

Výstava Raqiba Shawa – Rudolfinum

 

Kostel sv. Jakuba Většího

 

Pasáž Světozor