Dnešní vernisáž výstavy fotografií probíhá ve velmi netradičním prostoru bývalé ostravské prodejny Galex (dříve sídlo firmy Walter) na křižovatce ulic Nádražní a Hollarova. Své klausurní práce na téma „Co jsem byla, co jsem, co budu“ zde představují žákyně třetího ročníku oboru Užitá fotografie a média Střední umělecké školy. Navzdory zvyklostem tohoto oboru dostaly při tvorbě poměrně volnou ruku co se týče obsahu nebo závěrečného výstupu. A tak zatímco třeba ilustrátoři již několikátým rokem tvoří díla pro své zaměření zcela netypická, což vyvrcholilo u letošní praktické maturity, fotografové se až dosud drželi spíše tradičních témat ... a především tradičních postupů. Nezasvěcený návštěvník by možná jen s obtížemi chápal, že se ocitl na výstavě fotografií, nicméně žákyně si nečekanou tvůrčí svobodu pochvalovaly. Navzdory faktu, že výstavní prostory bylo zapotřebí nejdříve připravit, že výstava trvala pouhé tři dny nebo že se některé potýkaly s technologickými potížemi typu „jak vytisknout fotografii na sklo“. O výjimečnosti celé akce svědčí rovněž fakt, že se informace o jejím konání objevila i ve zpravodajství naší veřejnoprávní televize. Nezbývá tak než vzdát dík MgA. Jiřímu Hrdinovi, který je pod vším podepsaný.

 

Výstavní prostory

 

Vystavená díla přímo vybízela k diskusi

 

Dorazili i rodiče některých žákyň

 

Práce Elišky Suchánkové

 

Práce Denisy Valentové

 

Práce Andrey Prokopové

 

Vedoucí prací Jiří Hrdina

 

Galerie byla velmi slušně zaplněna

 

Jedna z vystavujících dívek děkuje Jiřímu Hrdinovi

 

Návštěvníci obdivují vystavené práce

 

Práce Julie Petrůjové

 

Práce Viktorie Platilové

 

Debata nad vystavenými díly

 

Práce Viktorie Platilové

 

Informace o výjimečnosti výstavního prostoru

 

Debata nad vystavenými díly

 

Na vernisážích bývá poměrně veselo

 

Zkrášlení výstavního prostoru

 

Chátrající prodejna Galex