Po turistickém kursu na Malé Fatře mám tento měsíc před sebou ještě jednu služební cestu – pětidenní pobyt na zámku v Bartošovicích (okres Nový Jičín). Slovní spojení služební cesta si samozřejmě dejte do uvozovek, neboť celá akce probíhá ve velmi pohodovém duchu s velmi pohodovými lidmi. Kromě samotného zámku se pohybujeme pochopitelně také v zámeckém parku, navštěvujeme opodál stojící záchrannou stanici pro volně žijící živočichy či vzdálenější mlýn a ve čtvrtek se jedeme podívat na zámek do Kunína. Večery trávíme nejen na zámku, ale často také u fotbalového hřiště, kde například probíhají různé hry. Prostě týdenní příjemné rozptýlení před začátkem prázdnin...

  

Cesta mezi poli nad obcí

 

Mák vlčí

 

Interiér zámku

 

Umělecké dílo před zámkem

 

Platan javorolistý v zámeckém parku

 

Bývalá hospodářská budova v areálu zámku

 

Zámek Bartošovice

 

Erb v průchodu na zámecké nádvoří

 

Kalous pustovka v záchranné stanici pro volně žijící živočichy

 

Čáp černý s mláďaty

 

Dům přírody Poodří, zázemí záchranné stanice (bývalá budova fary)

 

Hostinec Na Obecním

 

Kostel sv. Ondřeje, Petra a Pavla

 

Bartošovický mlýn – kamenné mlecí složení

 

Bartošovický mlýn – tarár se žejbrem (aspiratér)

 

Bartošovický mlýn

 

Nalezené zátiší v Bartošovickém mlýně

 

Komiks

 

Most v zámeckém parku

 

Sova pálená