Již počtvrté zahajujeme nový rok tradičním výstupem na nejznámější ostravskou haldu, tedy haldu Ema. Kdysi druhý nejvyšší bod Ostravy s momentální nadmořskou výškou přibližně 315 metrů už díky neustálému prohořívání přišel zhruba o 10 metrů a klesl tak na třetí místo. Začínáme u Slezskoostravského hradu a po žluté turistické značce vedoucí souběžně s naučnou stezkou Slezská Ostrava začínáme zvolna stoupat. Nejdříve nás čeká prohlídka betléma v nedalekém kostele sv. Josefa. Poté pokračujeme kolem hřbitova a nakonec se ocitáme (spolu s desítkami dalších lidí) na jednom z nejkrásnějších vyhlídkových míst v Ostravě. Sestupujeme do Trojického údolí (zvaného také Burňa) a dále kolem Keltičkovy kovárny, Slezskoostravské radnice či bývalého dolu Trojice zpět k hradu. 

 

Betlém v kostele sv. Josefa

 

Betlém v kostele sv. Josefa

 

Betlém v kostele sv. Josefa

 

Kostel sv. Josefa

 

Jedna z přístupových cest na vrchol haldy

 

Mohyla s křížem na vrcholu

  

Sestup z haldy

 

Výhledy tentokrát nebyly úplně ideální

 

Tradiční výstup plynů

  

Halda Ema

 

Pamětní diplom (pohlednice)

 

Výškový profil trasy