V toto netradiční datum se vydáváme na výlet do města Odry. Parkujeme na náměstí a kolem pozůstatků městského opevnění stoupáme k Jahnovu kameni, od něhož se nabízí krásná vyhlídka na město a blízké okolí. Zde se napojujeme na naučnou stezku K Flascharovu dolu. Vzápětí si prohlížíme venkovní geologickou exposici, která nás seznamuje s horninami vyskytujícími se v této oblasti. Pokračujeme kolem několika dalších zastavení k bývalému břidličnému dolu Nový svět (štoly I, II a E). Nedaleko leží Flascharův důl, podle nějž se stezka jmenuje – ten by měl být v létě zpřístupněn veřejnosti. Neznačenou cestou se dostáváme do místní části Veselí, kde stojí za zmínku ani ne dva roky stará rozhledna. Scházíme po silnici kolem božích muk U Obrázku, Černé a Veselé studánky zpět do města. Tady ještě obdivujeme bývalou věznici Katovnu, nyní sloužící jako museum či galerie.

 

Bašta (pozůstatek bývalého městského opevnění)

 

Výhled z ulice Veselská

 

Jahnův kámen

 

Droba (geologická exposice)

 

Břidlice (geologická exposice)

 

Výhled z místní části Nad Rybníky

  

Štola Nový Svět E

 

Štola Nový Svět E

 

Jedno ze zastavení naučné stezky K Flascharovu dolu

  

Štoly Nový Svět I a Nový Svět II

 

Upravený vodní tok u studánky Nový Svět

 

Flascharův důl

 

Výhled z Veselské rozhledny

  

Veselská rozhledna

 

U Obrázku

 

Černá studánka

  

U Černé studánky

 

Veselská studánka

 

Katovna

 

Výškový profil trasy