Vycházíme z parkoviště u kaple pod rozhlednou Hraniční vrch v Městě Albrechtice a po cyklotrase č. 6116 směřujeme do místní části Piskořov. Tady stojí za zmínku městská památková zóna zahrnující spoustu stylových domů nebo také kapličku. Pokračujeme po proudu říčky Hrozová, která tvoří hranici mezi naší republikou a Polskem. Zanedlouho přicházíme do zaniklé obce Pelhřimovy (dnes součást Slezských Rudoltic). Obdivujeme kostel sv. Jiří, jehož rekonstrukci se již mnoho let věnuje parta nadšenců z hnutí Duha. Kolem Panské kaple se dostáváme na území našich severních sousedů, konkrétně do Pielgrzymówa, což je část obce Głubczyce. Jako první nás vítají ruiny zámku, zanedlouho následuje kostel św. Józefa – ten je v podobném stavu jako sv. Jiří na druhém břehu řeky. Proto vedle něj stojí novější a hlavně funkční svatostánek. Chvíli se ještě pohybujeme v zahraničí, nicméně při první vhodné příležitosti se vracíme do naší domoviny a zpět k výchozímu místu.

 

Cesta před Piskořovem (Město Albrechtice)

 

Piskořov (Město Albrechtice)

 

Pelhřimovy (Slezské Rudoltice)

 

Kostel sv. Jiří – Pelhřimovy (Slezské Rudoltice)

 

Hrob u kostela sv. Jiří – Pelhřimovy (Slezské Rudoltice)

 

Kostel sv. Jiří – Pelhřimovy (Slezské Rudoltice)

  

Cedule u kostela sv. Jiří – Pelhřimovy (Slezské Rudoltice)

 

Panská kaple – Pelhřimovy (Slezské Rudoltice)

 

Dům č. p. 3 – Pielgrzymów (Głubczyce)

  

Traktor – Pielgrzymów (Głubczyce)

 

Sněženka podsněžník

 

Kaple u kostelů – Pielgrzymów (Głubczyce)

 

Kostel św. Józefa – Pielgrzymów (Głubczyce)

  

Socha sv. Josefa – Pielgrzymów (Głubczyce)

 

Kostel św. Józefa – Pielgrzymów (Głubczyce)

 

Vrba jíva

  

Dům č. p. 2 – Piskořov (Město Albrechtice)

 

Kaple – Piskořov (Město Albrechtice)

 

Piskořov (Město Albrechtice)

 

Výškový profil trasy