Z parkoviště u železniční stanice Teplice nad Bečvou vycházíme po červené turistické značce vedoucí souběžně s naučnou stezkou Hůrka a již zanedlouho se ocitáme u proslulé Hranické propasti. Jak se při posledních výletech stalo pravidlem, jsme zde sami a v klidu si tak můžeme užívat výhled na nejhlubší světovou propast (navzdory tomu je v naší republice pořád známější Macocha). Pokračujeme ke zřícenině hradu Svrčov ... i když zřícenina je poněkud odvážné označení pro kopec, pár kamenů a příkop. V každém případě se odsud nabízí výhled na údolí řeky Bečvy a areál teplických lázní. Dále se necháváme vést zelenou značkou úbočím kopce Hůrka do okrajové části Hranic, kde si prohlížíme malebný kostel Narození Panny Marie s kaplí sv. Antonína Paduánského a venkovní křížovou cestou. Stoupáme po cyklotrase Greenway K–M–W k lomu v Hluzově (část Černotína). Poté střídavě naučnou stezkou Černotín – Hluzov a neznačenými cestami přicházíme do Černotína. Tady stojí za zmínku například kostel sv. Cyrila a Metoděje nebo také několik zemědělských a jiných strojů rozmístěných v obci. Nakonec se kolem dalšího lomu a bývalé vápenky vracíme zpět.

 

Velký závrt – Hranice

 

Hranická propast – Hranice

 

Hranická propast – Hranice

 

Národní přírodní reservace Hůrka u Hranic

 

Výhled od bývalého hradu Svrčov na údolí Bečvy, vpravo lázně Teplice nad Bečvou

 

Pahorek, na němž stával hrad Svrčov – Hranice

  

Výhled na okraj Hranic, vpravo vzadu přírodní památka Nad Kostelíčkem – Hranice

 

Socha sv. Terezie z Lisieux – Hranice

 

Kostel Narození Panny Marie – Hranice

  

Výhled Nad Kostelíčkem na Hranice

 

Lom – Hranice, Hluzov (Černotín)

 

Kříž – Hluzov (Černotín)

 

Vyorávač brambor (tzv. čert) – Černotín

  

Památník obětem I. světové války – Černotín

 

Kostel sv. Cyrila a Metoděje – Černotín

 

Lom – Černotín

  

Areál bývalé vápenky – Černotín

 

Výškový profil trasy