Po dvou týdnech se opět ocitáme ve Vizovické vrchovině. Tentokrát vycházíme z parkoviště v obci Provodov a po naučné stezce Pod Starým Světlovem stoupáme k poutnímu místu v místní části Malenisko. Naleznete tady především kostel Panny Marie Sněžné, ale také kapli s pramenem Svatá voda a dále (již na území Luhačovic) křížovou cestu končící další kaplí. Klesáme kolem Poutnické studánky do luhačovické části Řetechov a cestou obdivujeme krásné výhledy do okolí. V samotném Řetechově stojí rozhodně za zmínku kaple sv. Anežky České s okenními malbami (včetně křížové cesty). Po krátkém odpočinku pokračujeme v sestupu do údolí Ludkovického potoka. V Pradlisku (část Ludkovic) dočasně opouštíme naučnou stezku a zanedlouho si prohlížíme hasičskou zbrojnici s kapli a opodál vyvěrající Sirný pramen. Směřujeme vzhůru po bývalé cestě, abychom se opět napojili na naučnou stezku. Odbočujeme na vrchol Oberský – kamennou mohylu pozná každý, ale bývalé keltské hradiště by zde nalezli asi už jen odborníci (stěží viditelné příkopy či valy). Před vrcholem Čertův kámen stojí netradiční památník obětem boje proti fašismu, na severovýchodním okraji masivu se potom nachází skalní útvar Čertův kámen, který býval součástí hradu Rýsov. Kolem někdejšího hřbitova (zůstává kříž, jediný náhrobní kámen a pozůstatky několika hrobů) se pomalu vracíme k výchozímu místu.

 

Hřbitov – Malenisko (Provodov)

 

Malé halo

 

Kostel Panny Marie Sněžné – Malenisko (Provodov)

 

Kostel Panny Marie Sněžné – Malenisko (Provodov)

 

Svatá voda – Řetechov (Luhačovice)

 

Křížová cesta – Řetechov (Luhačovice)

  

Poutnická studánka – Řetechov (Luhačovice)

 

Panna Marie u Poutnické studánky – Řetechov (Luhačovice)

 

Výhled na luhačovickou část Řetechov

  

Kříž – Řetechov (Luhačovice)

 

Kaple sv. Anežky České – Řetechov (Luhačovice)

 

Kaple sv. Anežky České – Řetechov (Luhačovice)

 

Sv. Antonín z Padovy/Paduánský – Řetechov (Luhačovice)

  

Sirný pramen – Pradlisko (Ludkovice)

 

Mohyla na vrcholu Oberský – Pradlisko (Ludkovice)

 

Památník boje proti fašismu – Provodov

 

Čertův kámen, bývalé hradiště Rýsov – Provodov

 

Výhled na Provodov

  

Bývalý hřbitov – Provodov

 

Výškový profil trasy