Dnešní procházku zahajujeme na známém parkovišti Visalaje a z nedalekého východiště turistických tras na hranici obcí Krásná, Morávka a Staré Hamry, tedy z rozcestí Ježánky, začínáme stoupat po modré turistické značce. Kolem osady Kotosčina a experimentálního ekologického pracoviště se dostáváme na Bílý Kříž. Příjemně nás překvapuje otevřený stánek s občerstvením, tudíž si vychutnáváme výbornou klobásu s pivem. Vracíme se pár set metrů k ekologickému pracovišti, od něhož pokračujeme po žluté k chatě Švarná Hanka. Ta má bohužel zavřeno, a tak jsme nuceni využít vlastní zásoby. Scházíme do osady Gruň k dřevěnému kostelu Panny Marie (nově Panny Marie Pomocnice křesťanů). U kostela se nachází poměrně nový památník obětem hor. Vracíme se kolem Švarné Hanky na rozcestí Smrkovina, odbočujeme po zelené a úbočím stejnojmenné hory směřujeme zpět na Ježánky a vzápětí na Visalaje.

 

Tlející pařez u osady Kotosčina – Staré Hamry, Morávka

 

Obrázek u studánky Bílý kříž – Staré Hamry

 

Žabí vajíčka

 

Podběl lékařský

 

Bílý kříž – Staré Hamry

 

Experimentální ekologické pracoviště Bílý Kříž – Staré Hamry

  

Smrk ztepilý

 

Bývalá samota Muroňka (někdy též Muronka) – Staré Hamry

 

Chata Švarná Hanka – Staré Hamry

  

Bývalý hraniční kámen nad osadou Gruň – Staré Hamry

 

Výhled z úbočí Kozleny na osadu Gruň – Staré Hamry

 

Památník obětem hor – Gruň (Staré Hamry)

 

Kostel Panny Marie Pomocnice křesťanů – Gruň (Staré Hamry)

  

Výhled z Gruně na vrchol Kozlena – Staré Hamry

 

Výškový profil trasy