Stejně jako přibližně před týdnem začínáme na Visalajích (Krásná). Tentokrát ovšem vystupujeme z autobusu, přičemž auto jsme nechali v Raškovicích. Vycházíme po zelené turistické značce, kterou už však na mapě nenajdete (stejně jako následující modrou). V terénu ovšem ještě nějakou dobu naleznete stopy po jejich zamalování. Z důvodu ochrany přírody – konkrétně tetřeva hlušce – se totiž odpovědné osoby rozhodly značku na vrchol zrušit. Může se tak zdát, že Travný potká osud jiné beskydské tisícovky, tedy vrcholu Kněhyně, na nějž se legálně nedostanete již mnoho let. Situace ovšem nebude tak žhavá, neboť zatímco Kněhyně leží na území národní přírodní reservace, kde je obecně povolen pohyb jen po značených stezkách, Travný se nachází na okraji reservace a kromě cca osmisetmetrového úseku cesty u vrcholu vedoucího po hranici (nikoliv uvnitř) tohoto chráněného území se turista celou dobu pohybuje v „běžném“ lese, což samozřejmě lze i mimo turistickou značku. Jdeme tedy kolem osady Zemřelov na rozcestí Plato s pomníkem Pavla Macury, odkud pokračujeme na rozcestí Travný. Odbočujeme na modrou a po souvislé sněhové pokrývce se zanedlouho dostáváme na samotný vrchol. Chvíli odpočíváme, načež pokračujeme zpočátku poměrně prudkým klesáním přes Kozlanku do sedla Přelač (Na Přelači). Odsud je to již jen taková příjemná procházka do Pražma a vedlejších Raškovic.

 

Chata Visalaje, vlevo vzadu Lysá hora – Krásná

 

Praga V3S

 

Zemřelov – Krásná

 

Mokrýš střídavolistý

 

Rozcestí Plato – Krásná, Morávka

 

Památník Pavla Macury na rozcestí Plato – Krásná, Morávka

  

Cedule na rozcestí Plato – Krásná, Morávka

 

Nad rozcestím Plato – Krásná, Morávka

 

Vrchol Travný – Morávka

  

Vrchol Travný – Morávka

 

Bříza bělokorá

 

Sedlo Přelač (Na Přelači) – Krásná, Morávka

 

Sedící Ježíš Kristus – Pražmo

  

Sv. Jan Nepomucký – Pražmo

 

Výškový profil trasy